Royal Sélect v AS Blainville

vs

Royal Sélect v FC Laval

vs

Royal Sélect v Celtix HR

vs

Royal Sélect v CS Monteuil

vs

Royal Sélect v Pierrefonds FC

vs

Royal Sélect v Ottawa SU

vs

Royal Sélect v FC Laval

vs

Royal Sélect v Celtix HR

vs

Royal Sélect v CS St-Hubert

vs

Royal Sélect v CS Longueuil

vs